Záruční podmínky

  • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a její délka je stanovena občanským a obchodním zákoníkem.
  • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným zacházením, ale na běžné opotřebení způsobené používáním.
  • Podle zákona musíme reklamaci vyřešit do 30 dnů, ale většinou proces netrvá déle než dva týdny. V případě, že by se u reklamovaného zboží vyskytl nějaký problém, budeme Vás informovat a domluvíme se na dalším postupu.
  • Za případné chyby v informacích, u fotek a v technických popisech produktů, které máme převzaté od našich distributorů, nemůžeme 100% ručit. Předem se proto omlouváme.
  • V případě, že se u reklamovaného zboží objeví nebezpečná závada (např. naseknutý napájecí kabel), nepřekračující však 30% z ceny výrobku, automaticky ho servisní středisko opravuje.
Zpět do obchodu